October 11, 2017

September 8, 2017

Please reload

Recent Posts

יש מאין ספק

October 11, 2017

1/4
Please reload

Featured Posts

יש מאין ספק

October 11, 2017

יש מאין ספק \ תמיר פרידריך


בכל דבר יש להכניס את הספק. 
כפי שזורקים לתוך בלילת עוגה קורט מלח.
דבר ללא ספק הוא שקר, הוא מוטציה, שהרי בטבע לא קיים דבר ללא ניגודו. 
הספק הוא השער אל החופש המחשבתי, אל השלום והפיוס.

ניתן והספק
הוא מרעה ללא סוף, רחב ודשן
שלא ניתן בו לאדם לשוב על עקבותיו
וילך לאיבוד בחופש המחשבתי. 
לכן בכל דבר יש להוציא את הספק.
כפי שמנפים קמח, כפי שבוררים חיטה. 
שהרי הגבלת המחשבה והציות הם השביל אל האושר הנכסף, 
והספק הינו
ללא ספק
השער אל מחוזות אסורים על מוחו של אדם.


תודה תמיר שנתת להעלות. מתהדהד עם כל מילה 

 

חג שמח

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us