יש מאין ספק

יש מאין ספק \ תמיר פרידריך

בכל דבר יש להכניס את הספק. כפי שזורקים לתוך בלילת עוגה קורט מלח. דבר ללא ספק הוא שקר, הוא מוטציה, שהרי בטבע לא קיים דבר ללא ניגודו. הספק הוא השער אל החופש המחשבתי, אל השלום והפיוס.

ניתן והספק הוא מרעה ללא סוף, רחב ודשן שלא ניתן בו לאדם לשוב על עקבותיו וילך לאיבוד בחופש המחשבתי. לכן בכל דבר יש להוציא את הספק. כפי שמנפים קמח, כפי שבוררים חיטה. שהרי הגבלת המחשבה והציות הם השביל אל האושר הנכסף, והספק הינו ללא ספק השער אל מחוזות אסורים על מוחו של אדם.

תודה תמיר שנתת להעלות. מתהדהד עם כל מילה

חג שמח

Featured Posts
Recent Posts